• EnglishTiếng Việt
 • Sản phẩm

  Bơm định lượng SMART PUMP- DDE / DDC – xuất xứ Pháp

  Bơm định lượng SMART PUMP- DDE / DDC – xut xPháp Digital Dosing technology even for a low budget / User-friendly pump at optimum price-performance-ratio

  DDE : 02 sizes              DDC / 03 sizes

  DDE 6-10                     DDC 6-10

  DDE 15-4                     DDC 9-7

  DDC 15-4