• EnglishTiếng Việt
  • Công trình nước thải

    Home / Công trình / Công trình nước thải

    Vấn đề nước thải hiện nay là một vấn đề lớn đối với môi trường, nắm được tầm quan trọng của việc xử lý nước thải bảo vệ môi trường. Công ty chúng tôi đã không ngừng đào tạo đội ngũ chuyên thi công, lắp đặt hệ thống công trình xử lý nước thải tốt nhất. Công ty chúng tôi chú trọng phân loại từng loại nước thải để có thể tư vấn, thi công các công trình theo phương pháp xử lý tối ưu nhất cho khách hàng. Công ty nhận tư vấn, thi công và lắp đặt cho các công trình nước thải:

    – Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: nước thải từ khu dân cư, trường học, nhà hàng khách sạn,….

    – Công trình xử lý nước thải công nghiệp: nước thải tập trung từ khu công nghiệp, nước thải dệt nhuộm, nước thải cơ sở sản xuất cao su, nhựa, mía đường,……