• EnglishTiếng Việt
  • Sản phẩm

    Bơm định lượng hóa chất DMX – xuất xứ Germany

    Bơm định lượng hóa cht DMX – xut xGermany

    Simplex sizes : 48 sizes Capacity up to 2,000 L/h Doublex sizes : available Capacity up to 4,000 L/h