• EnglishTiếng Việt
 • Sản phẩm

  Bơm định lượng hóa chất DMB

  Bơm định lượng hóa cht DMB – xut xShanghai – China

  Có 05 sizes

  DMB 1.0-10 ( 1L/h, 10 bar)

  DMB 3.0-10 ( 3L/h, 10 bar

  DMB 5.0-6 ( 5L/h, 6 bar)

  DMB 9.0-6 ( 9L/h, 6 bar)

  DMB 18.5-3.5 (18.5L/h,3.5bar)