• EnglishTiếng Việt
  • Sản phẩm

    PUST: Trạm bơm tiền chế lắp đặt ngay

    Bơm đã lắp sẳn trong thùng HDPE có sẳn phao báo mực, ống đẩy , khớp nối

    …sẳn sang hoạt động ngay khi đào xong hố đặt trạm bơm và đấu nối vào ống ra . Hệ thống phù hợp với các cỡ ống ra từ Ф400 đến Ф1000.

    Xuất xứ theo xuất xứ bơm – Grundfos Hungary.