• EnglishTiếng Việt
 • Sản phẩm

  Bơm định lượng hóa chất DMH – xuất xứ Germany

  Bơm định lượng hóa cht DMH – xut xGermany

  Simplex sizes : up to 1,500l/h DMH 251-252-253-254-255-257

  Head max: 4-10-16-25 bar DMH 280-281-283-285-286-287-288

  Head max: 50-100-200 bar

  Doublex sizes : available , Công suất đến 4,000 L/h