• EnglishTiếng Việt
 • Sản phẩm

  Bơm định lượng hóa chất DME

  Bơm định lượng hóa cht DME – xut xPháp

  Có 04 sizes

  DME 60-10 ( 60l/h , 10 bar) DME 150-4 ( 150l/h , 4 bar) DME 375-10 ( 375l/h, 10 bar)

  DME 940-10 (940l/h, 10 bar)