• EnglishTiếng Việt
  • Sản phẩm

    Bơm S range Frame size 42-78

    Qmax=8800m3/h,Hmax=115m, đường kính tạp chất 50mm, 65mm, 80mm, 100mm, 115mm. Phiên bản chuẩn bằng gang, có phiên bản tùy chọn thân, , truc , cánh bằng thép không rỉ , cánh được thiết kế loại cánh tầng hoặc vortex , có phiên bản có cảm biến. Ngỏ ra bơm dùng khớp nối tự động.

    Xuất xứ : Frame size từ 42-54 Grundfos Phần Lan ,

    Frame size : 58-70 Grundfos China , Frame size 72-78 : Grundfos Phần Lan.