• EnglishTiếng Việt
  • Sản phẩm

    Thiết bị đo bằng tay DIT (Photometer for water analysis) quang phổ

    Thiết bị đo bng tay DIT (Photometer for water analysis) quang phổ cho các phòng thí nghiệm nước.

    Xuất xứ : Grundfos Alldos / Germany