• EnglishTiếng Việt
 • Sản phẩm

  H2SO4(98÷5)±1%

  Danh mục: Từ khóa:
  Thông tin sản phẩm
   Công thức hóa học: H2SO4Tên hóa học: Acid sulfuric; Hydro sulfate

  Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc
  Quy cách: Can/ phuy/ tank/ xe bồn

  Công dụng

  Axit sulfuric là hóa chất thương mại rất quan trọng, và thực vậy sản lương axit sulfuric của một quốc gia là một chỉ số tốt về sức mạnh công nghiệp của quốc gia đó. Sử dụng chủ yếu axit sulfuric (60% sản lượng thế giới) là trong “phương pháp ướt” của việc sản xuất axit photphoric, là chất được sử dụng để sản xuất các loại phân hóa học photphat cũng như natri triphotphat để làm bột giặt. Trong phương pháp này đá photphat được sử dụng và hơn 100 triệu tấn được sản xuất hằng năm. Nguyên liệu thô được chỉ ra dưới đây là floro-apatit, mặc dù thành phần chính xác có thể dao động nhiều. Nó được xử lý bằng axit sulfuric 93% để tạo ra sulfat canxi. Hidro florua (HF) và axit photphoric. HF được loại ra trong dạng axit florosilicic. Quy trình tổng quan có thể biểu diễn như sau:

  Ca5F(PO4)3 + 5 H2SO4 + 10 H2O à 5 CaSO4.2H2O + HF + 3 H3PO4

  Các loại phân bón sulfat như amoni sulfat được sản xuất từ axit sulfuric, mặc dù với sản lượng ít hơn so với các photphat.

  Một ứng dụng quan trọng khác của axit sunfuric là để sản xuất nhôm sulfat, còn được biết là như phèn làm giấy. Nó có thể phản ứng vớ một lượng nhỏ xà phòng trên các sợi bột giẫy nhão để tạo ra cacboxylat nhôm dạng giêlatin, nó giúp làm đông các sợi bột giấy thành bề mặt cứng của giấy. Nó cũng được sử dụng để sản xuất nhôm hiđrôxit, là chất được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước để lọc các tạp chất, cũng như để cải thiện mùi vị của nước. Sulfat nhôm được tạo ra từ phản ứng của bô xít với axit sulfuric:

  Al2O3 + 3 H2SO4 à Al2(SO4)3 + 3 H2O

  Axit sulfuric cũng được sử dụng cho các mục đích khác trong công nghiệp hóa chất. Ví dụ, nó là chất xúc tác axit thông thường để chuyển hóa cyclohexanoneoximm thành caprolactam, dử dụng để sản xuaats nylon (ni lông). Nó cũng được sử dụng để sản xuất axit clohiđric từ muối ăn bằng công nghệ Mannheim. Phần nhiều H2SO4 được sử dụng trong công nghiệp hóa dầu để tinh luyện dầu mỏ, ví dụ làm chất xúc tác cho phản ứng của isobutan với isobutylen để tạo ra isooctan, là hợp chất làm tăng chỉ số octan của xăng. Axit sulfuric cũng là quan trong cho sản xuất các loại thuốc nhuộm.

  Hỗn hợp của axit sulfuric với nước được sử dụng làm chất điện giải trong hàng loạt các dạng ắc quy axit – chì trong đó nó tham gia vào phản ứng thuận nghịch để chì (Pb) và chì điôxit (PbO2) chuyển hóa thành chì (II) sulfat. Axit sulfuric cũng là thành phần cơ bản của một số chất làm sạch các cống rãnh, được sử dụng để làm sạch các vật cản có chứa giấy, giẻ rách và các vật liệu khác mà không dễ làm sạch bằng các dung dịch xút ăn da.

  Tài liệu download

  Tài liệu download:Download File