• EnglishTiếng Việt
 • Sản phẩm

  GIÁ THỂ SINH HỌC

  CÔNG DỤNG GIÁ THỂ SINH HỌC

  Giá thể vi sinh là một loại vật liệu được bổ sung vào quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học để tăng diện dích tiếp xúc giữa vi sinh và nước thải. Từ đó gia tăng sinh khối làm quá trình phân hủy sinh học diễn ra nhanh chóng với hiệu suất xử lý cao.

  Liên hệ để được tư vấn dùng giá thể phù hợp.

  Trân trọng!