• EnglishTiếng Việt
  • Sản phẩm

    Bơm SEG

    Qmax=5L/s,Hmax=45m, bơm có cánh cắt rác ở ngỏ vào trước khi bơm đi, thích hợp các ứng dụng bơm ở các toilet.

    Ngỏ ra bơm dùng khớp nối tự động. Xuất xứ Grundfos Hungary.