• EnglishTiếng Việt
  • Sản phẩm

    Biến tần CUE

    Do Grundfos sản xuất có công suất đến 250kw , có loại điện 1x220V và 3x380V , IP20 (lắp trong tủ điện ) và IP55 (lắp rời ngoài trời trực tiếp với bơm . Thiết kế chuyên và đầy đủ chức năng vận hành cho bơm Grundfos.

    Xuất xứ Grundfos Singapore./ Denmark